Tilsyn

Er din kontrol

EN ILLUSION?

Udfordring​


For at styre en risiko skal de mulige årsager først bestemmes. Med denne indsigt kan der udvikles kontroller, der reducerer konsekvens og sandsynlighed af en given risiko. Men hvordan ved vi, at kontrollerne er effektive og ikke bare giver en illusion af kontrol?

 

Løsning


Ved at gennemføre tilsyn vil du opdage, om din organisation virkelig gør, hvad den siger, den gør. Tilsyn er et praktisk værktøj, der giver sikkerhed for kontroleffektivitet. Tilsyn kan planlægges gentagne gange, som en integreret del af dit sikkerhedssystem, eller når du har brug for at træffe en informeret beslutning.

Fordele​


Gennem tilsyn bliver din organisation en lærende organisation, der adresserer risiko med et forebyggende og proaktivt tankesæt. Indsigt fra tilsyn kan bruges til at justere kontrollerne, før der opstår en risikobegivenhed og derved holde organisationen på rette spor til at nå sine mål. Ligesom risikovurderinger, kan indsigt fra tilsyn også bruges til at definere en risikobaseret tilgang, så jeres ressourcer anvendes målrettet og effektivt.