Systemer

Hvad er jeres

RISIKOBILLEDE?

Udfordring


For at kunne fungere må en organisation definere de arbejdsgange og kriterier, som er nødvendige for at opnå de strategiske målsætninger. Som resultat af disse beslutninger udsættes organisationen for en lang række af risici, der kan have store konsekvenser for kunder, ansatte, samfundet og organisationen selv.

 

Ændringer der fremkommer som resultat af interne beslutninger eller eksterne faktorer resulterer i et risikobillede i kontinuerlig forandring. En proaktiv tilgang til sikkerhedsstyring er derfor nødvendig for at kunne opnå de strategiske målsætninger for organisationen. 

Løsning

Ved at implementere et sikkerhedssystem bliver det muligt for din organisation at have en proaktiv tilgang til risikostyring og dermed sikre, at jeres strategiske mål bliver opfyldt.

 

Et effektivt sikkerhedssystem koordinerer målsætninger på tværs af organisationen igennem ​​standardiserede arbejdsgange. Derudover giver sikkerhedssystemet løbende feedback om kontroleffektivitet og systemets overordnede funktionalitet. Dermed muliggøres konstant tilpasning til det eksisterende risikolandskab.

Fordele​


Ved at implementere et sikkerhedssystem kan både hyppigheden og konsekvensen af fejl reduceres. Dermed øges sikkerheden, samtidig med at de samlede omkostninger reduceres. Aktiviteter, der er relateret til fejludredning, vil også mindskes. Dermed kan værdifulde ressourcer anvendes til andre vigtige opgaver i organisationen.

 

Et sikkerhedssystem giver desuden et bedre arbejdsmiljø, og vil promovere jeres organisation som en attraktiv arbejdsplads.